Kauppaehdot

HELSINGIN HUUTOKAUPPAKAMARI, josta käytetään seuraavassa nimitystä HHK, toimii ainoastaan välittäjän ominaisuudessa ostajan ja myyjän välillä. Jokainen kiista, joka koskee tavaran ominaisuutta tai ostajan oikeutta kaupan purkamiseen, on ostajan ja myyjän välinen asia.

Helsingin Huutokauppakamari edellyttää asiakkailtaan rekisteröitymistä ensimmäisen asiointikerran yhteydessä ennakkotarjousta jättäessä tai ottaessa huutonumeron huutokauppaa varten. Noudettaessa toisen ostamia/maksamia tuotteita, asiakkaan täytyy esittää henkilöllisyystodistuksensa.

Jokainen tavara myydään vikoineen ja puutteineen, jotka ovat tuotteessa myyntihetkellä. Kaikki ne ilmoitukset, jotka eivät ole lähtöisin myyjältä ja jotka koskevat tavaran ominaisuuksia, ovat ilmausta HHK:n arvioinnista eikä niitä saa käsittää tavaratiedoiksi tai takuuksi. Ostajan tulee itse varmistautua tarjotun tavaran ominaisuuksista. Tuotteet ovat esillä ennakkonäyttelyssä ja HHK edellyttää, että asiakas tutustuu kohteisiin ennalta ja huomioi tarjousta jättäessään mahdolliset viat ja puutteet. Ennakkonäyttelyn mahdollistaman tuotteiden tutkimisen laiminlyöminen ei oikeuta ostajaa kaupan purkuun tai vahingonkorvausvaatimuksiin. Tämä koskee myös internetin kautta tapahtuvia ostotarjouksia. HHK sanoutuu irti kaikesta vastuusta tavaran kunnon, aitouden, alkuperän, iän tai muun ominaisuuden suhteen.

Huutokaupassa myytäviä ampuma-aseita ei ole koeammuttu. Aseen ostajan on maksettava kahdeksan (8) päivän kuluessa käsiraha kaksikymmentä prosenttia (20%) myyntihinnasta. Ase luovutetaan ostajalle tämän esitettyä voimassaolevan ostoluvan ja maksettua kauppahinnan. Aseet luovutetaan ostajalle Huutokauppakamarilta tai maakunnissa panttikonttorista, jossa huutokauppa on järjestetty. Mikäli ostolupaa ei ole esitetty eikä kauppahintaa maksettu neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua huutokauppapäivästä, katsotaan käsiraha ja oikeus aseen ostoon menetetyiksi.

Ennakkotarjoukset

Ennakkotarjous on ennakkonäyttelyssä tai verkkosivujemme kautta jätetty kirjallinen ja sitova sopimus, jonka perusteella asiakas asettaa korkeimman hinnan, jonka on valmis esineestä maksamaan. Ennakkotarjousten jättäminen internetissä edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksemme joko konttorissamme tai sähköisesti verkkosivujemme kautta. Rekisteröityminen on maksutonta.

Ennakkotarjouksia myyntieristä otetaan vastaan huutokauppaluettelon julkistamishetkestä siihen hetkeen, joka on ilmoitettu huutokaupan sulkeutumisajankohdaksi. Tarjous on jätettävä kirjallisena virallista tarjouslomaketta käyttäen huutokauppapaikalla, puhelimitse tai sähköisesti verkkosivujemme kautta.

Ostaminen huutokaupassa

Huutokauppaerän ostaja on huutokaupan sulkeutumiseen mennessä korkeimman tarjouksen jättänyt asiakas. Kahden tai useamman tarjouksen ollessa yhtä korkeita, ensimmäisenä jätetty tarjous voittaa. Mikäli erästä on annettu vain yksi ennakkotarjous, on myyntihinta sama kuin lähtöhinta.

Maksaminen

Maksu huutokauppaerästä tulee suorittaa kahdeksan (8) päivän kuluessa huutokaupan päättymisestä paikkaan ellei maksun lykkäyksestä ole sovittu ennen huutokauppaa HHK:n henkilökunnan kanssa.

Tavaran toimittamisesta ulkopuolisen kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen välityksellä on sovittava erikseen HHK:n kanssa.

Huutokauppaerää ei luovuteta, ennen kuin HHK on saanut täyden maksun. HHK vastaa myydystä tavarasta tavaran luovuttamiseen asti, kuitenkin enintään 8 päivää. Tavara katsotaan luovutetuksi silloin kun HHK luovuttaa sen asiakkaalle tai asiakkaan kanssa sovitun yrityksen kuljetettavaksi.

Jos huutokauppaerää ei oteta haltuun 8 päivän kuluessa, HHK:lla on oikeus periä 5-10 €/vrk kuluja, kuitenkin enintään 10 vrk:n ajalta. Tämän jälkeen ostajalla ei ole mitään oikeuksia huutokauppaerään, vaan HHK voi menetellä sen kanssa oman harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta ostajalle.